Opgaver for DTU

Andreas Vetö har fået en række yderligere opgaver på DTU, der bl.a. består i at bistå DTU-koret og DTU med rådgivning herom, samt at stå for udvælgelsen til DTU-Soireer, der er en mulighed for at spille en koncert på DTU, hvis man skal debutere fra solistklassen ved Det Kgl. danske Musikkonservatorium.